faktaompension.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på faktaompension.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.

Accepter cookies

Sådan regner vi på faktaompension.dk

​​​​Nettoafkast

På Fakta om pension kan du bl.a. sammenligne afkast og omkostninger på pensionsordninger i forskellige selskaber.

Pensionsordningerne sammenlignes først på deres nettoafkast. Nettoafkastet er det afkast, som kunderne har fået, efter at alle omkostninger, som kunden har betalt, er fratrukket. Omkostningerne omfatter investeringsomkostninger og administrationsomkostninger. I gennemsnitsrenteordninger betaler kunderne  desuden såkaldt risikoforrentning. Det er betaling til selskabets ejere for at stille sikkerhed til rådighed. I markedsrenteordninger betaler kunderne i nogle tilfælde selskabet for en garanti for størrelsen af de fremtidige pensionsudbetalinger.

Derudover kan du på Fakta om pension sammenligne detaljer for op til fire pensionsordninger ad gangen. Her kan du bl.a. se rente/afkast og de omkostninger, som kunden betaler på sin pensionsordning.

  • Rente/afkast er den forrentning, som kunden har fået tilskrevet på sit pensionsdepot. Det er det beløb, man får oplyst på sin oversigt fra pensionsselskabet. I gennemsnitsrenteordninger kalder vi det kontorenten, mens vi i markedsrenteordninger kalder det tilskrevet afkast. En del af de omkostninger – typisk en del af investeringsomkostningerne, som kunden betaler, er allerede fratrukket i den tilskrevne rente/afkast. De såkaldte administrationsomkostninger trækkes imidlertid typisk på pensionsdepotet. Forskellen på rente/afkast og nettoafkast er således, at i nettoafkastet er administrationsomkostningerne fratrukket; det er de ikke i rente/afkast.
  • ÅOP – årlige omkostninger i procent indeholder alle omkostninger, som kunden betaler. Det er disse omkostninger, som bliver fratrukket ved opgørelsen af nettoafkastet (se ovenfor). Omkostningerne består af administrationsomkostninger, investeringsomkostninger, evt. risikoforrentning til basiskapital og evt. garantibetaling.

Hvis du vil vide mere om sammensætningen af omkostningerne

Sammenhængen mellem nettoafkast, rente/afkast og de forskellige omkostningsbegreber fremgår af eksemplerne nedenfor. De viste tal er eksempler.

Opgørelse af nettoafkast 

Rente/afkast* (efter investeringsomkostninger)7,6%
÷ ​Administrationsomkostninger​0,2%
÷ ​Evt.risikoforrentning/evt. garantibetaling​0,4%  
​= ​Nettoafkast ​7,0%


* Kontorenten (gennemsnitsrenteordninger) eller afkastet (markedsrenteordninger), som er tilskrevet kundens pensionsdepot


Opgørelse af ÅOP

​Investeringsomkostninger​0,6%
​+​Evt. risikoforrentning/evt. garantibetaling​0,4%
​+​Administrationsomkostninger​0,2%
​​=ÅOP ​1,2%

 

ÅOK og ÅOP

ÅOK – Årlige Omkostninger i Kroner – indeholder alle omkostninger, som kunden betaler. Omkostningerne består af administrationsomkostninger, investeringsomkostninger, evt. risikoforrentning til basiskapital og evt. garantibetaling. ÅOK angiver de omkostninger, som en typisk kunde vil opleve som ny kunde i det første år af ordningens løbetid. Tallene svarer til de tal, som du kan se i omkostningsmålerne på pensionsselskabernes hjemmesider.

ÅOP – Årlige Omkostninger i Procent – beregnes som ÅOK i procent af opsparingens størrelse ultimo opsparingsåret. For markedsrenteordninger er den et-årlige fremregning af opsparingen baseret på de fælles samfundsforudsætninger, som er aftalt mellem Forsikring & Pension og Finans Danmark. For gennemsnitsrenteordninger er fremregningen baseret på selskabets aktuelle kontorente for selskabets nytegningsgruppe.

Hvis du vil vide mere om opgørelsen af ÅOK og ÅOP

 

Risikotal på markedsrenteordninger

For at gøre det nemmere for dig at forstå og sammenligne risikoen på pensionsopsparingen, bliver alle markedsrenteprodukter "mærket" med et risikotal mellem 1,0 og 5,9:

  • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan opsparingen svinge meget op og ned i det næste år.
  • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der være mindre udsving.

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt. Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Hvis du vil vide mere om risikotal

 

Forsikringsvalgmuligheder og Opsparingsvalgmuligheder

På Fakta om pension kan du sammenligne pensionsselskaberne med hensyn til, hvor mange og hvilke forsikringsvalgmuligheder og opsparingsvalgmuligheder de tilbyder deres kunder.

Hvor mange valgmuligheder selskaberne tilbyder illustreres ved hjælp af en figur bestående af 10 felter. Selskabet kan få mellem 0 og 10 felter udfyldt med farve – afhængig af hvor mange valgmuligheder der tilbydes.

Der er 10 mulige forsikringsvalgmuligheder og 13 mulige opsparingsvalgmuligheder. Tabellerne nedenfor viser sammenhængen mellem antal tilbudte valgmuligheder og antal udfyldte felter i den figur, som vises for selskabet på Fakta om pension.

​Forsikringsvalgmuligheder

Antal felter
Antal valgmuligheder
​0​0
1​​1
2​2
​3​​3
​​​44
​​5​​5
​​6​6
​​7​7
​​8​​8
9​​9
10​​10

 

Opsparingsvalgmuligheder

Antal felter
udfyldt med farve
Antal valgmuligheder
tilbudt
0​​0
​1​​1
2​​2
​​33
​​​​4​5
5​​6-7
​​6​8-9
​​7​ ​10
​​ 8​​11
​​9​​12
​​10​​13

 

På Fakta om pension kan du også se, hvilke selskaber der tilbyder hvilke valgmuligheder. Det gør du ved at vælge at sammenligne detaljer for op til fire selskaber ad gangen.

 

Kriterier for sammenligning

På Fakta om pension beder vi dig om at indtaste alder, årlige indbetaling og samlet opsparing. Det gør vi, fordi de afkast- og omkostningsinformationer, som Fakta om pension viser for pensionsordningerne, afhænger af navnlig disse tre kriterier.

To af kriterierne – alder og årlig indbetaling – er inddelt i nogle intervaller. Det er for at gøre det nemmere for brugerne at vælge alder og årlig indbetaling – og for at signalere, at Fakta om pension viser bl.a. risikotal, afkast- og omkostningsinformationer for en typisk kunde i selskabet, ikke for den specifikke bruger.

Afkast- og omkostningsinformationer kan imidlertid godt være forskellige for forskellige aldre inden for et givent aldersinterval og for forskellige indbetalingsstørrelser inden for et givent indbetalingsinterval. De afkast- og omkostningsinformationer, som vises på Fakta om pension for de pågældende intervaller, er derfor baseret på nogle specifikke aldre og indbetalingsstørrelser:

Alder

Interval som brugeren kan vælge ​Alder, som de viste risikotal, afkast- og
omkostningsinformationer er baseret på
​Under 40 år​35 år
​40-55 år​50 år
​Over 55 år​60 år

 

Årlig indbetaling

Interval som brugeren kan vælge Indbetaling, som de viste afkast- og
omkostningsinformationer er baseret på
​Under 30.000 kr.30.000 kr.
​30-80.000 kr. ​50.000 kr.
​Over 80.000 kr.​80.000 kr.

 

Vil du vide mere om pension?

På forsikringogpension.dk kan du finde svar på flere spørgsmål om pensionsforhold.

forsikringogpension.dk/pension
Kender du vores værktøjer?